මෝස්තර කාරයෝ….

අපි හැමෝටම තියෙනව ජීවත් වීමේ මෝස්තරයක්. එහෙම නැත්නම් විලාසිතාවක්.  එකිනෙකාට අනන්‍ය ජීවත් වීමේ මෝස්තරය හැදෙන්නෙ විවිධ මෝස්තර ගොඩක් එකතු කරගෙන. ඒ අනුව තමයි පුද්ගල අනන්‍යතාවය නිර්මාණය වෙන්නෙ. අතීත කාලෙ නම් බොහෝ වෙලාවට විලාසිතා විදියට සැළකුවෙ භෞතික දේවල් පමණයි. නමුත් පසු නූතන යුගයේදි මේ තත්වය වෙනස් වෙලා තියෙනව. නූතන යුගයට පෙර කාලයේ, විලාසිතා එහෙමත් නැත්නම් මෝස්තර… Read More මෝස්තර කාරයෝ….

Chogm වෙබ් අඩවිය

CHOGM වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය වෙනුවෙන් ආණ්ඩුව රුපියල් මිලියන 15ක වියදමක් දරා ඇති බව මාධ්‍ය මගින් හෙලිදරවු වුවද එය ඩොලර් 15 ක් (රු. 1965) වටිනා කලින් නිර්මාණය කරන ලද වෙබ් ආකෘතියක් (Template) පාවිච්චි කරමින් සකස් කරන ලද්දක් බව ‘ලංකා ට්රුත්’ වෙබ් අඩවිය අනාවරණය කරයි. මෙම වංචාව අනාවරණය කෙරෙන විශේෂ වාර්තාවක්  ”රුපියල් පන්දහකටත් අඩුවෙන් වටිනා නොමිලේ දෙන Template… Read More Chogm වෙබ් අඩවිය