වලිගය පාගා ගත් මුස්ලිම් කවුන්සිලය

විල්පත්තු රක්ෂිත සීමාවේ ඇති වනාන්තර එළ පෙහෙලි කර එහි ජනතාව පදිංචි කිරීම සම්බන්ධව මුස්ලිම් කවුන්සිලයේ සභාපති අමීන් මහතා විසින් ජවිපෙ ඉලක්ක කර නිකුත් කල නිවේදනයක් මාධ්‍ය වල පළ වී තිබුණි. එහි අමීන් මහතා විසින් පරිසරවේදීන් සහ පරිසරයට ආදරය කරන්නන් ඉලක්ක කර ගනිමින් පළ කර තිබූ සාවද්‍ය අදහස් වලට මගේ පිළිතුරැ පහත පළවේ. මුස්ලිම් කවුන්සිලයේ නිවේදනය අනුර… Read More වලිගය පාගා ගත් මුස්ලිම් කවුන්සිලය

ජාතිවාදය, ජනපදකරණය සහ පරිසර විනාශය

ශ්‍රී ලංකාව තම මව්බිම කරගත් ශ්‍රී ලාංකික සිංහල වේවා දෙමළ වේවා මුස්ලිම් වේවා ඕනෑම පුරවැසියෙකුට ශ්‍රී ලංකා පොළොවේ ඉඩම් කොටසක් හිමිකර ගැනීමේ සාධාරණ අයිතියක් මෙන්ම හිමිකමක් තිබේ. නමුත් එය පටු ජාතිවාදී උවමනාවත් ඉෂ්ට කර ගැනීමක් නොවිය යුතු සේම, පටු දේශපාලන පරමාර්ථ ඉෂ්ට කරගැනීමක් නොවිය යුතුය. සිංහල, දෙමළ හෝ මුස්ලිම් ජාතිවාදයට මා එකහෙලාම විරැද්ධය. පහුගිය වකවානුව… Read More ජාතිවාදය, ජනපදකරණය සහ පරිසර විනාශය